عمل جراحی تعویض مجدد مفصل هیپ و زانو

در جراحی مجدد هیپ و زانو یک مفصل مصنوعی برداشته شده و با یک مفصل مصنوعی جدید جایگزین می‌شود.
revision-1
دلایل انجام جراحی تعویض مجدد مفصل هیپ و زانو عبارتند از:

  • تسکین درد مفصل
  • بهبود حرکت
  • برداشتن پروتز آسیب دیده و سُست قبل از آسیب زدن به مفصل

دلایل غیر شایع دیگر برای انجام جراحی مجدد هیپ و زانو شامل شکستگی، عفونت و یا دررفتگی مفصل مصنوعی قبلی می‌باشد. پزشک، جراحی مجدد را تنها زمانی انجام می‌دهد که اقدامات محافظه‌کارانه مانند مصرف دارو و تغییر شیوه زندگی کمک کننده نباشد. در بیشتر موارد، درد شدید در مفصل هیپ و زانوی تعویض شده اولین نشانه نیاز به انجام جراحی مجدد است.
جراحی مجدد مفصل هیپ و زانو یک عمل سخت و پیچیده در ارتوپدی مدرن می‌باشد که بر خلاف جراحی جایگزین کردن مفصل اولیه (تعویض مفصل برای دفعه اول)، تقریباً تعداد کمی از جراحان این عمل را انجام می‌دهند.

Scroll to Top